CILJI


1. S projektom Lokalno je zdravo želimo poudariti pomen lokalno pridelane zdrave hrane  in spodbuditi posameznike, kot javne ustanove, ki skrbijo za prehrano otrok, starejših in bolnih k nakupu in uživanju sezonskih produktov lokalnih ponudnikov.

 

2. Spodbuditi želimo lokalne pridelovalce, da svoje lastne  produkte ponudijo tržišču, da se medsebojno povežejo, saj bodo lahko tako zagotavljali celostno ponudbo lokalnih pridelkov  pri preskrbi javnih zavodov s svežimi lokalnimi pridelki in proizvodi.

 

3. S pobudo želimo vzpodbujati tudi k ponudbi viškov domače sezonsko pridelane zelenjave in sadja.

 

4. Zelo pomembna je tudi vzpostavitev bolj osebnega odnosa in zaupanje med ponudnikom/proizvajalcem ter potrošnikom.AKTIVNOSTI


1.  Z »VIKENDI LOKALNO JE ZDRAVO« se bo predstavila ponudba lokalnih ponudnikov in proizvajalcev tudi na stojnicah na vseh pomembnih frekventnih lokacijah, zlasti ob večjih prireditvah v občinah Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, ki jih pokriva LAS KRASA IN BRKINOV.


2. Obiskovalci spletne strani bodo seznanjeni s ponudbo zdrave, lokalno pridelane hrane različnih vrst, sezonske zelenjave in sadja.


3. Na spletni strani bodo obiskovalci seznanjeni o prednostih lokalno pridelane kakovostne hrane za zdravje ter o izbiri hrane in priprave obrokov v primeru bolezni in rehabilitacije.


4. Vprašanja bodo lahko zastavili tudi svetovalcu za prehrano-nutricionistu ter dobili nasvet o izbiri prehrane glede na njihovo zdravstveno stanje.

 

Zdrava prehrana je pomembna za ohranjanje zdravja !

Zdrava in pravilna prehrana je pomembna  v procesu zdravljenja !

Zdrava in pravilna prehrana je pomembna v procesu rehabilitacije bolnika !

Zdravje, okolje, samooskrba !

 

Ciljne skupine na katere želimo vplivati pri razvoju novih prehrambenih vzorcev in navad z uživanjem lokalno pridelane hrane, so zdrava in delovno aktivna populacija, posebna skrb pa bo namenjena starejši in bolni populaciji, otrokom in mladini, osebam, ki so brez zaposlitve, in tudi tistim, ki imajo težave v duševnem zdravju.

 


 

Vodilni partner in pobudnik projekta Lokalno je zdravo


 

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v okviru podukrepa 19.2  Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner Bolnišnica Sežana.

 

Več na:

 - External link opens in new tab or windowhttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm


External link opens in new tab or windowwww.program-podezelja.si